Ev sahibi olmak isteyen kişilerin dikkat edeceği noktalardan en önemlisi evin yumuşak kat olmamasıdır. Yumuşak kat, binanın giriş katında çok az dolgu olması ya da dolgu duvarlarının hiç olmamasıdır. Zayıf kat ve bomba kat olarak da farklı isimleri vardır. Olası bir deprem afetinde en sık karşılaşılan ve büyük hasara yol açan sorunlardan bir tanesi yumuşak kattır. Bu sebeple deprem sonrası çok fazla can ve mal kaybı yaşanma ihtimali büyüktür.

Yumuşak Kat Sorunu Orta Nasıl Çıkar

Birçok kişi yatırım yapmak amacıyla ya da yeni evlerine geçmek amacıyla ev sahibi olmaktadır. Ev sahibi olmak isteyen kişilerin ev alırken çok iyi araştırma yapmaları ve evin yumuşak kat olup olmadığını belirlemesi gerekir. Aksi takdirde istenmedik olaylar ile karşılaşılabilir.

Çevredeki binaların büyük bir kısmı giriş katlarının dış duvarlarının olması gerekirken, bu yerler camla kaplanan ya da kocaman bir market olması için taban katta olması gereken duvarların bu sebeple kaldırıldığı bilinmektedir. Bu sorunlar ortaya yumuşak kat sorununun oluşmasına zemin hazırlar.

Binanın deprem yükleri karşısındaki davranışından daha farklı bir davranış sergiler. Bu durumun sebebi, yumuşak katlar, deprem faktörü ile titreşim yayan binanın enerjisi, duvar bulunmayan bölümlerdeki taşıyıcı sistemde boşalarak binanın çökmesine sebep olmaktadır.

Yumuşak Katlar Nerede Olur

Deprem sonrası yapılan incelemelerde yumuşak kat sebebi ile daha fazla can ve mal kaybı yaşandığı bilinmektedir. Yumuşak katlar, özellikle giriş katlardaki kolonlarda plastik kesit oluşması sonucu itibariyle bina ya da apartmanların göçmesi ya da kullanılamaz hale gelmesine yol açmaktadır. Bu olay özellikle zemin katı iş yeri olarak kullanılan binalarda daha fazla görülmektedir.

Deprem Esnasında Binaların Çökmesinin En Önemli Sebebi  Yumuşak Kat Olmasıdır
1999 yılı depreminde büyük can ve mal kaybının oluşması, yumuşak kat sebebi ile ortaya çıkmıştır. Yumuşak kat çökmesinin sebebi, binanın katları arasındaki rijitlik farklılıklarının deprem sırasında yapıyı ayakta tutamamasından kaynaklanır. Depremden önce 10 katlı bina deprem sonrası 9 kata düşüyorsa ya da hafif arsanın dışına doğru çıkıntıları varsa bunun sebebi yumuşak kat olmasıdır. Bu sebeple kişiler ev almak için acele etmeden, araştırarak ev sahibi olmaları gerekir.