Araçlar pek çok alanda hayatımızı kolaylaştırsa da bazen istenmeyen olaylarla karşılaşabiliyoruz. İhtiyaçlar araba almak ile sona ermiyor. Araba kullanımında meydana gelebilecek küçük ya da büyük kazalarda maddi ve manevi zararlarımızı karşılayacak bir sigortanın olması büyük avantaj sağlayacaktır.

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu sigorta kanunen her araç için yaptırılması zorunlu tutulmuş bir sigortadır. Birikim ya da taşıt kredisi ile alınan araçlarınızın ve sizin güvenliğiniz için araç sahibi olan herkes bu sigortayı yaptırmaya mecburdur. Amaç kaza anında karşı tarafta meydana gelebilecek maddi ve bedeni masrafları karşılayabilmektir. Zorunlu sigortanın bitmesi halinde yenileme işlemi yapılmalıdır. Aksi takdirde gecikmeden kaynaklı ceza ödemek gerekir.
Yapılmayan ya da geç yapılan zorunlu sigorta için kesilen cezayı 15 gün içinde peşin olarak ödemek %25’lik bir indirim sağlar. Yaptırılmayan ya da yenilenmeyen sigortada geçen her ay için %5 oranında gecikme faizi eklenir. Cezai işlemden sonra sigortanın ikinci defa da yaptırılmaması halinde araç trafikten men edilir. Sigorta bedeli ve idari para cezası ve otopark ücretinin ödenmesi halinde araç tekrar trafiğe çıkarılabilir.

Trafik Sigortası Yaptırmanın Avantajları

Yaptırılması zorunlu olan bu sigortanın sağladığı 10 fayda şunlardır;
Zorunlu sigorta herhangi bir sigorta şirketine gerekli ödemeler yapılarak kolayca yaptırılabilir.
Kazanın sebebiyet verdiği tüm hasarlar verilen teminatlara dahil olma koşuluyla sigorta tarafından karşılanır.
Sakatlığın poliçe teminatlarında yer alması koşuluyla kaza sırasında sakatlık yaşayan üçüncü kişilerin de masrafları sigorta tarafından karşılanır.
Yine üçüncü şahıslarda meydana gelen kaza sonucu oluşan maddi hasarları karşılar.
Kaza sebebiyle kişi başı vefat söz konusu ise karşı tarafın zararını karşılamak sigortanın sorumluluğu altındadır.
Kaza başı vefatlarda da üçüncü kişilerin masraflarını karşılamak teminat altındadır.
Kazadan sonra oluşabilecek hukukî işlemlerde avukat giderleri de sigorta poliçesinin teminatlarına eklenebilir.
Kaza anında zarar görmüş tüm kazazedelerin masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanır.
Kaza anında meydana gelen yaralanmalarda tarafların kusur oranına veya sağlık sigortası olup olmadığına bakılmaksızın kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelerin masrafı karşılanır.
Tüm bunlara bazı teminatlar da eklenebilir ve yol yardımı sunabilir.
İster kullanmak ister yatırım yapmak amaçlı olsun her araç trafik sigortası yaptırmak zorundadır.