En uygun araç kredisi ile alınan arabalar ya da diğer arabalar, her araba kaza yaşayabilir. İnsan dikkatsizliği, dalgınlığı ya da herhangi bir sebeple oluşan kazalarda maddi ya da manevi pek çok hasarlar oluşabilmektedir. Maddi hasarlar için geçerli olan trafik sigortası ve kasko hizmetleri bu konularda kaza yapan ya da sebep olan, mağdur olan insanların yanında olmaktadır. Bu durumlar için belli şartları bulunan ve maddi hasarlarda belli kriterler aranan hasar karşılanma konusu ise insanların en çok kafalarının karıştığı konulardan biridir.
Özellikle otoparklarda yaşanan kazaların trafik sigortası veya kasko tarafından karşılanıp karşılanmadığı en çok merak edilen konulardan biri haline gelmiştir.

Trafik Sigortasının Geçerli Olduğu Alanlar

Trafik sigortasının kapsama alanı içinde olan bazı hususlar kanunlara göre belirlenmiştir. Kara Yolları Trafik Kanunu adı verilen bu kanun ile trafik sigortası kapsamına dahil olan alanlar açıkça belirtilmiştir. Beklenen hasar karşılama işleminin gerçekleşmesi için kazanın kara yolu olan alanlar, genel olarak trafiğe açık alanlar ve kara yolu ile bir şekilde trafik bağlantısına sahip alanlarda gerçekleşmiş olması gerekir.
Bunlara ek olarak, kara yolları olmasa da halka açık olarak kullanılan parklar, park alanları, garajlar, yolcu terminalleri, servisler ya da akaryakıt istasyonları gibi kara yollarına ulaşımı sağlayan, taşıt trafiği bulunan yerler ile, belli bir ücret ödenerek kullanım sağlayan kamuya açık alanlar ve deniz, göl, nehir olan bölgelerin üzerinde ulaşım sağlayan araçların kara yollarına bağlantı sağlayan vadeli araba ve araçlar da bu kanunlara tabidir.

Trafik Sigortası Senetle Araba Alımlarında da Geçerli Midir?

Trafik Sigortası kapsamında genel olarak karşılanan bazı hasarlar vardır. Maddi hasarlarda trafik sigortası, sigortalının aracının kaza sonrası değer kaybını karşılar. Kaza sonrası herhangi bir sağlık sorunu oluşması sonucu giden tüm masraflar da trafik sigortası kapsamındadır.
Kazalar sonrası oluşan geçici ya da kalıcı sakatlık durumları da sürekli sakatlık teminatı ile trafik sigortası kapsamındadır. Ölüm teminatı ve açılan herhangi bir davanın teminatı da yine sigorta kapsamında senetle araba alımlarında ya da normal alımlarda geçerli maddelerden biridir.