Taksitle araba alan birey, karıştığı maddi hasarlı bir kazada tutulan kaza tespit tutanağına itiraz edebilir mi? Maddi hasar oluşan ve bunu yetkililer gelmeden aralarında halletmek isteyen sürücüler tutanak tutarak aralarında anlaşmaya gidebilirler. Bu tutanağın tutulabilmesi için iki tarafında rızasının olması gerekir. Kanuna aykırı hiç bir tutanağın geçerliliği yoktur. Aralarında anlaşan sürücülerin tuttuğu kaza tespit tutanağına, gelen yetkililer müdahale etmez sadece kaza için form doldurtur.

Taksitle Araba Alan Sürücü Karıştığı Maddi Hasarlı Kazanın Tutanağına İtiraz Edilebilir Mi?

Birçok kişi peşinatsız araba yerine taksitle araba almayı tercih eder. Peki aldığı araç ile kazaya karışan sürücüler kaza tespit tutanağına itiraz edebilir mi? Tabi ki sürücüler izlenilecek adımlar sonucunda sigorta şirketine ulaşan belgenin ardından 5 gün içerisinde itiraz edebilme hakkına sahiptir. Taraflar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin yaptığı açıklamalar sonucunda gözle görülenden daha fazla hasar meydana gelmiş ise beş gün içinde yeniden temin edilen belgeler ile itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz süresi dolmuş veya yapılan itiraza yanıt alınmamış ise daha üst mercilere başvuruda bulunulması önerilir. Sigorta Tahkim Komisyonu ya da özel hukuk yolları kişinin karşılaştığı kusur oranlarının giderilmesi için başvurulacak diğer mercilerdir.

Kaza Tespit Tutanağı İtirazında İzlenilecek Adımlar

Kazadan sonra toplanılacak deliller kaza tespit tutanağına itiraz edecek derecede önemli olması gerekir. Bu delillerin kanuna uygun yollar ile temin edilmesi şarttır.
Hasarın bildirimini takip eden 5 gün içerisinde sigorta şirketinden yeniden kusur oranı belirlenmesi istenir.
Sigorta şirketleri sigortalı kaza durumunda 3 gün içerisinde kusurun derecesini belirlemelidir.
Kaza tespit tutanağında anlaşılan fakat o anki gözle görülür kusurdan daha fazlası meydana gelmiş ise, anlaşmazlık nedeniyle Sigorta Tahkim Komisyonu ya da özel hukuk yolları ile bu anlaşmazlığa bir son verilir.
Anlaşmazlık tespit edilen deliller neticesinde anlaşmaya bağlanmak ve bir sonuç elde etmek için bilirkişiye sunulur ve karara bağlanır.
Taksitle ve faizle araba alan biri hasarının derecesine göre gerekli süreler içerisinde itirazda bulunarak hasarının giderilmesini isteme hakkına sahiptir.